Cennik
film ślubny :

film 15- 20 min + teledysk / jeden operator, czas pracy od przygotowań do oczepin, ujęcia z drona.. cena 2000 zł

film  30 min + teledysk / jeden operator, czas pracy od przygotowań do oczepin, ujęcia z drona. cena 2200 zł

film  60 min + teledysk /jeden operator, czas pracy od przygotowań do oczepin, ujęcia z drona. cena 2500 złł

film  60 min + teledysk /jeden operator kamery, jeden operator drona , czas pracy od przygotowań do oczepin, cena 2800 złł

film 30 min + teledysk, dwóch operatorów,  czas pracy od przygotowań do oczepin, ujęcia z drona. cena 3000 zł

film 60 min + teledysk, dwóch operatorów, ujęcia z drona, czas pracy od przygotowań do oczepin cena 3500 zł

film 60 min + teledysk, dwóch operatorów kamer, operator drona, czas pracy od przygotowań do oczepin cena 4000 zł

film 60 min + teledysk, trzech operatorów kamer, operator drona, czas pracy od przygotowań do oczepin,  cena 5500 zł	
						
film reklamowy/film z eventu 200zł/h /zamówienie min 3h/